Vroclav doček Nove Godine 5 dana, 2 noćenja

POLAZAK: 30.12.2019

Vroclav doček Nove godine 5 dana, 2 noćenja

Vroclav
je grad koji je smešten na reci Odri i na njene četiri pritoke, pa ga zbog toga kao i zbog mostova kojih ima više od 100 zovu “Venecija Poljske”.
Pre rata broj mostova je bio još veći, te ste u ovom gradu mogli 303 puta preći reku, a svaki od njih je bio drugačiji.

Šetajući gradom nailazimo na skulpture patuljaka zbog kojih ovaj grad zovu “Svet patuljaka”. Ima ih preko trista i nalaze se na najpoznatijim mestima u gradu.
Jedna od atrakcija za turiste je i Japanski vrt – mesto prelepih vodopada, uskih mostića i orijentalnih žbunova.

Vroclav je jedan raznoliki grad, gde možete sresti veliki broj studenata, posetiti mnogobrojne pivnice i klubove koji imaju vrlo pristupačne cene i osetiti veliku količinu pozitivne energije.
1. Dan 30.12.2019 BEOGRAD/NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda sa dogovorenog mesta u 16.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme i mesto polaska).
Vožnja do Novog Sada, odakle je planiran polazak u 17.10h (mesto polaska zavisi od broja putnika i biće naknadno saopšteno).
Vožnja preko Mađarske, Slovačke i Češke sa usputnim pauzama radi odmora.

2. Dan 31.12.2019 VROCLAV
Dolazak u Vroclav u prepodnevnim satima.
Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u lokalitete): Stoletna hala Naroda (Stulecia) sa magičnom fontanom i Japanskim vrtom, prelepo ostrvo Tumski sa starim katedralama i mostovima koje predstavljaju početak razvoja grada Vroclava, Hala Targova, Narodni muzej, Novi Trg.
Šetnja se nastavlja u pravcu Glavnog gradskog trga (jedan od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedan od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi katedrala Sv. Elizabete, stara i nova gradska kuća, patuljci locirani pored turističkih znamenitosti, Slani trg sa cvetnom pijacom, fontana, jedna od najstarijih pivnica u gradu, kao i brojni ugostiiteljski objekti sa domaćom kuhinjom i neobičnim galerijama suvenira poput galerije Jatki, ... .
Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu "Galeria Dominikana" (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj).
Priprema za proslavu Nove Godine.
Fakultativno: odlazak na proslavu u neki od klubova.
SREĆNA NOVA GODINA.
Noćenje.

3. Dan 01.01.2020 VROCLAV-KLODZKO
Doručak.
Fakultativni odlazak do grada Klodzko (Klodcko) koji se nalazi na 90km od od Vroclava.
Šetnja i upoznavanje gradom, odlazak do tvrđave i slobodno vreme.
Poseta Minieurolendu (u ovom novootvorenom parku na površini od 20.000m2 videćemo preko 35 minijaturnih modela poznatih građevina širom sveta kao i 100 maketa zgrada).
Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Poseta čuvenom rudniku uglja u mesta "Nowa ruda", obilazak i upoznavanje sa istorijom i tajnama podzemne trase, kao i vožnja vozom kroz podzemne trase rudnika.
Noćenje.

4. Dan 02.01.2020 VROCLAV-ZAMAK KSIAZ
Doručak.
Napuštanje hotela.
Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska prelepog baroknog zamka Ksiaž koji je podignut u 13. veku.
Zamak je tokom godina mnogo puta bio rušen i obnavljan.
Za vreme II svetskog rata su ga konfiskovali nacisti koji su ispod zamka izgradili tajne podzemne tunele.
Veruje se da je ovaj zamak određeni period bio i Hitlerovo sklonište.
Pred kraj rata ga je okupirala Crvena armija.
Krenite sa nama na današnji izlet i uverite se zašto ovaj zamak uvrštavaju u top 10 evropskih zamkova.
U poslepodnevnim časovima povratak u Vroclav.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Oko 17h je predviđen polazak sa dogovorenog mesta za Beograd.
Noćna vožnja kroz Češku, Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu i Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

5. Dan 03.01.2020 NOVI SAD/BEOGRAD
Dolazak u Novi Sad/Beograd u ranim jutarnjim časovima.
(Kraj usluga)
Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
HOTEL IBIS BUDGET WROCLAW POLUDNIE
Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju, parking, "Wi-Fi" konekciju interneta, a svaka soba ima tuš/wc/tv.
Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.
- Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji;
- 2 noćenja sa doručkom u Vroclavu u hotelu* u 1/2 i 1/2+1 sobama (doručak kontinentalni- samoposluživanje);
- Obilaske prema programu (Vroclav);
- Usluge pratioca grupe (predstavnik agencije);
- Troškove organizacije putovanja.
- Individualne troškove;
- Međunarodno zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u agenciji po važećem cenovniku i uslovima “Wiener Stadtische” osiguranja; - Ulaznice i fakultativne izlete.

FAKULTATIVNI IZLETI: - Obilazak grada Klodzko, Minieuroland-a i rudnika uglja "Nowa ruda" - (25,00€ po osobi) - ulaznice za vožnju vozom kroz rudnik uglja Nowa ruda i ulaznice za MiniEuroland uključene u cenu;
- Obilazak zamka Ksiaž - (25,00€ po osobi) - ulaznica uključena u cenu.

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika).
Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.
- doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana.
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre početka putovanja;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3%.

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrendosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.
UPOZORENJE:
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
Svaki hotel ima restoran.
Svaka soba ima tuš/WC.
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi;
- Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici;
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata;
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica.
Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja;
-U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni.
Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet;
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta;
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu.
Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, ...);

NAPOMENA:
- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa;
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, ...);
- Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.
Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije;
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, ...);
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja;
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.
Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred;
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima;
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi;
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave;
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju, ...) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.