Krakov Nova godina 6 dana, 3 noćenja

Krakov 6 dana, 3 noćenja / Nova Godina 2020

Krakov je čak 500 godina bio prestonica Poljske, a danas je jedan od najvećih gradova u Poljskoj. To je grad koji odiše energijom, mladošću i jedan je od najvećih univerzitetskih centara u Evropi.
Nalazi se na obalama reke Visle.
Krakov, kao i uopšte ovaj deo Poljske, smatra se srcem cele zemlje zato što obiluje bogatim kulturno-istorijskim nasleđem.
Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Vavelom podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva.

Krakov je prvi grad u svetu čiji je istorijski centar stavljen na UNESCO–vu listu svetske baštine.
Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašeni koncentracioni logor "Auschwitz".

Bilo zbog brojnih legendi koje se vezuju za ovaj grad ili zbog njegovog šarma i lepote, tek Krakov s pravom nazivaju magičnim gradom starog kontinenta.

Dakle, spakujte vaše kofere, jer vas ovaj šarmantni grad očekuje!
Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
HOTEL IBIS BUDGET KRAKOW BRONOWICE

HOSTEL KRAKOWIAK

Svaki objekat iz ove ponude ima restoran, recepciju, parking, "Wi-Fi" internet konekciju, a svaka soba ima tuš/wc/tv.
Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.
1. Dan 29.12.2019 NIŠ/BEOGRAD/NOVI SAD
Polazak autobusa iz Niša - parking kod Tempa u 13:00h, vožnja do Beograda i polazak sa dogovorenog mesta u 17.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme i mesto polaska).
Vožnja do Novog Sada, odakle je planiran polazak u 18.10h (mesto polaska zavisi od broja putnika i biće naknadno saopšteno).
Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.

2. Dan 30.12.2019 KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima.
Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz XIV veka.
Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica.
Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu "Galeria Krakowska" (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj).
Noćenje.

3. Dan 31.12.2019 KRAKOV-VELIČKA
Doručak.
Fakultativno: poseta rudniku soli Velička.
Da li ste znali da se ispod tla Poljske krije čitavo podzemno carstvo od soli?
Upoznajte tajanstvene dubine rudnika soli Veličke – neobičan podzemni slani grad, čudesan svet slanih jezera, pećina, prostorija i hodnika, kapela i još mnoga čudesa koje su stvarale generacije rudara zaposlene u najstarijem rudniku soli u Evropi.
Posebno putovanje kroz rudnik počinje na 64m, a završava se na 135m ispod nivoa zemlje uz mnogobrojne atrakcije poput slušanja Šopenove muzike, scenskih efekata, i drugih iznenađenja koje čekaju samo na Vas.
Povratak u Krakov.
Slobodno vreme.
Priprema za proslavu Nove Godine.
Fakultativno: odlazak na proslavu u neki od Krakovskih klubova.
SREĆNA NOVA GODINA!
Noćenje.

4. Dan 01.01.2020 KRAKOV
Doručak.
Slobodno vreme za odmor od lude novogodišnje noći, istraživanje Krakova u sopstvenoj režiji.
Predlažemo obilazak Kažimierža – istorijske jevrejske čevtrti koju karakteriše posebna atmosfera – popločane ulice, jevrejska arhitektura, sinagoge, galerije, jevrejski restorani, lokalne pivnice i predstavlja mešavinu istorijskog i savremenog, četvrti u kojoj možete istovremeno osetiti autentični duh jednog naroda i vremena i pravi boemski duh Krakova.
Noćenje.

5. Dan 02.01.2020 KRAKOV-AUŠVIC BIRKENAU
Doručak.
Napuštanje hotela.
Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativno: odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnijih i najtragičnijih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomen muzej pod zaštitom UNESCO-a), mesto najvećeg masovnog ubistva u istoriji čovečanstva koje nosi ožiljak tamne strane ljudskog bića.
Najsnažniji, najupečatljiviji i jedinsveni doživljaj koji budi mešavinu najrazličitijih osećanja od kojih ćete istovremeno biti i iznenađeni i produhovljeni i zbog čega ćete i drugima preporučiti obilazak ovog nesvakidašnjeg memorijalnog kompleksa.
Jedinstvena istorijska priča koju je nemoguće prepričati, pođite sa nama, čujte i doživite!
Povratak u Krakov.
Slobodno vreme.
Oko 18.00h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Beograd.
Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu, Beogradu i Nišu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. Dan 03.01.2020 NOVI SAD/BEOGRAD/NIš
Dolazak u Novi Sad / Beograd/ Niš u ranim jutarnjim časovima.
(Kraj usluga)
- Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji;
- 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu*/hostelu* u 1/2 i 1/2+1 sobama (doručak kontinentalni- samoposluživanje);
- Obilaske prema programu (Krakov);
- Usluge pratioca grupe (predstavnik agencije);
- Troškove organizacije putovanja.
- Individualne troškove;
- Međunarodno zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u agenciji po važećem cenovniku i uslovima “Wiener Stadtische” osiguranja; - ulaznice i fakultativne izlete.
- Aušvic i Birkenau - 25,00 €;
- Rudnik soli Velička - 35,00 €;
Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika).
Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja;
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak na tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3%.
- doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana;
- doplata za polazak iz Niša – 15,00 € po osobi.
NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ-HOTEL: - U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
Svaki hotel ima restoran.
Svaka soba ima tuš/WC.
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici;

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata;
- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica.
Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja;

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni.
Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet;
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta;
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...);

NAPOMENA: - Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa;
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, ...);
- Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.
Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije;
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...);
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja - Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.
Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred;
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima;
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi;
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave;
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.