Budimpešta 4 dana, 2 noćenja


Budimpešta 4 dana, 2 noćenja

BUDIMPEŠTA
Prestonica Mađarske, grad je sa dva miliona stanovnika, na 400 km severno od Beograda.
Grad se sastoji od brežuljkastog Budima i ravničarske Pešte koje Dunav razdvaja kao široka avenija.

Budim, sa tvrđavom, slikovitim ulicama i vinskim lokalima, odaje ono raspoloženje po kom je grad bio čuven i pre pojave modernog turizma, dok je Pešta sedište privrednog i kulturnog života.
Budim i Peštu povezuju mnogi mostovi koji su postali simbol grada. “Kraljica Dunava”, pleni lepotom impozantnim građevinama i svojim mostovima.

Grad koji nudi istoriju, kulturu i dobru zabavu.
Uživajte u specijalitetima poput gulaša, paprikaša, čuvene štrudle sa makom, žerbo kockama i marcipanom, dok zveckaju crvene čizmice “piroš”, a mađarski cigani sviraju dok ispijate vino „Tokaji”. Ovo je mesto umetnosti, mode i muzike.
1. dan (četvrtak) BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije "Laste" (Auto put Beograd-Niš broj 4.) u 23:30h i iz Novog Sada u 01:00h sa parkinga ispred Lokomotive.
Lagana noćna vožnja kroz Mađarsku do Budimpešte sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan (petak) BUDIMPEŠTA – KRSTARENJE DUNAVOM (fakultativno)
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima gde je predviđena jutarnja pauza za toalet, kafu i osveženje.
Po dolasku, obilazak grada: Trg heroja, Bulevar Andraši, Lančani most, Parlament (nije planiran ulazak), Bazilika Sv.Ištvana, Ribarski bastion, Budimska tvrđava, Citadela, Eržebet most... Šetnja Beogradskim kejom i čuvenom Vaci ulicom, do poslastičarnice Žerbo.
Odlazak i smeštaj u hotel.
Posle podne, slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska na krstarenje Dunavom.
Noćenje.

3. dan (subota) BUDIMPEŠTA – TROPIKARIJUM I CAMPONA (fakultativno) – MAĐARSKO VEČE (fakultativno)
Doručak.
Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska do Tropikarijuma, gde možete videti brojne životinjske vrste, uglavnom iz tropskih krajeva sveta i poznatog tržnog centra Campona.
Slobodno poslepodne za individualne aktivnosti.
U večernjim satima fakultativni odlazak na Mađarsko veče u nacionalni resotran sa folklorno-umetničkim programom.
Noćenje.

4. dan (nedelja) BUDIMPEŠTA - SENT ANDREA (fakultativno) - BEOGRAD
Doručak.
Izlazak iz hotela.
Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog odlaska u Sent Andreju. Mesto, koje je nakon Velike Seobe Srba 1690, postalo političko i kulturno središte Srba u Habzburškoj monarhiji.
Obilazak grada: Požarevačka crkva, Trg Vuka Karadžića, Blagoveštenska crkva, Esnafski Krst, Saborna Crkva, Krst kneza Lazara.
Povratak u Budimpeštu.
Slobodno vreme za šetnju i obilazak grada.
Polazak sa dogovorenog mesta za Beograd u posle podnevnim časovima.
Lagana vožnja uz pauze za odmor, obavljanje graničnih formalnosti i po potrebi grupe.
Dolazak u Beograd u večernjim časovima.
Hotel Nap 3*
Hotel se nalazi oko 15 minuta vožnje od centra. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Hotel Aquamarina 4*
Ovaj brod hotel se nalazi na oko 10km od centra Budimpešte, na prelepom Dunavu. Hotel ima 40 soba i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.
Oekotel Topark 3*
Hotel se nalazi na oko 10km od centra Budimpešte. Hotel ima prostrane sobe i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Hotel Berlin 3*
Hotel se nalazi na 20 minuta od centra Budimpešte. Hotel ima 106 soba i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.
Hotel Griff 3*
Hotel se nalazi na 15 minuta vožnje do centra. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj, telefon.
Hotel Classic 3*
Hotel se nalazi na 10 minuta vožnje do centra. Hotel ima 33 sobe, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj, telefon.
Hotel Zuglo 3*
Hotel se nalazi na 1,5km od Trga Heroja, u Pešti.. Hotel ima 116 soba, restoran, bar, bazen. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klima uređaj.
Hotel Eben 3*
Hotel se nalazi na 7km od Vaci ulice, u Pešti. Hotel je renoviran 2012. godine i ima 100 soba, restoran, bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klima uređaj.
Hotel Drive Inn 3*
Hotel se nalazi na 14km od centra grada. Hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Hotel Atlas City 3*
Hotel se nalazi u centu grada, na samo 3km od Vaci ulice. Hotel ima 136 soba, restoran, bar. Svaka soba ima tuš/WC, "SAT TV", telefon, klima uređaj, mini-bar, "Wi-Fi" konekciju.
Hotel Ibis Heroes Square 3*
Hotel se nalazi u centu grada, , na par koraka od Trga Heroja. Hotel ima 139 soba, restoran, bar, terasu. Svaka soba ima tuš/WC, "SAT TV", telefon, klima uređaj, sef, "Wi-Fi" konekciju.
Hotel Matus 3*
Hotel se nalazi na 5km od centra grada, u zelenoj zoni Budimpešte. Hotel ima restoran, bar. lift, dvorište, salu za konferencije, "Wi-Fi" konekciju u holu. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, klima uređaj.
Hotel Canada 3*
Hotel je kompletno renoviran 2016. godine i nalazi se na 5km od Vaci ulice. Hotel ima 80 soba, restoran, bar, lift, salu za konferencije, "Wi-Fi" konekciju. Svaka soba ima tuš/WC, "SAT TV", telefon, klima uređaj, mini-bar, "Wi-Fi" konekciju.
- prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili "double-decker", klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu;
- smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u Budimpešti (kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama;
- troškove organizacije i vođstva puta;
- usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja.
- ulaznice i fakultativne izlete;
- individualne troškove;
- međunarodno zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u agenciji po važećem cenovniku i uslovima “Wiener Stadtische” osiguranja.
- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu "Banca Intesa" na dan uplate.
- 40 % prilikom rezervacije, ostatak 20 dana pred put;
- platne, kreditne kartice: "VISA", "MAESTRO", "MASTER", "DINA". (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice);
- čekovima građana na 3 mesečne rate datumiranim svakog 15-og u mesecu;
- putem administrativne zabrane na 3 mesečne rate;
VAŽNO:
ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI!!!!!
- Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

- Vožnja brodom Dunavom – 15,00 €;
- Sent Andreja - 10,00 €;
- Tropikarijum (sa ulaznicom) – 15,00 €;
- Mađarsko veče u nacionalnom restoranu (sa večerom) – 25,00 €.
NAPOMENA ZA HOTEL:
- Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.
- Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA

VIZE:
- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.
Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na našem sajtu.
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni.
Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE:
- Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela.
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) - Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije ("TAX FREE").
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.