Beč 4 dana, 1 noćenje


Beč 4 dana, 1 noćenje

Beč:
Beč je glavni grad Austrije. Sa oko 1 690 000 stanovnika Beč je 10. najveći grad Evropske unije, najveći grad Austrije i njeno političko, ekonomsko i kulturno sedište. Jedna je od najstarijih metropola u "srcu" Evrope, carski grad i mesto ukrštanja raznih kultura i uticaja, grad koji je vekovima imao vodeću ulogu u kreiranju političke scene Evrope i ovog dela sveta.
Beč je danas jedan od najvažnijih kongresnih centara na svetu i sedište mnogih međunarodnih institucija.
Grad godišnje posete milioni turista najviše zbog mnogobrojnih kulturno-istorijskih spomenika, palata i raznovrsne kulturne ponude.
Od 2001. godine kulturno-istorijsko jezgro Beča je na listi centara kulturne baštine od posebnog značaja i pod zaštitom "UNESCO"-a. Beč se po kvalitetu života smatra prvim gradom na svetu.
Bratislava:
Glavni grad Slovačke nalazi se na jugozapadu zemlje na granici sa Austrijom i Mađarskom. Bratislava i Beč najbliži su glavni gradovi u Evropi, udaljeni samo 60 km.
Bratislava ima dugu istoriju koja seže u doba pre Rimljana. Nekada poznat kao nemački "Presburg" ili mađarski "Pozsony", oduvek je bio jedan od kulturnih središta Zapadne Evrope, raskrsnica brojnih kultura i trgovinskih puteva, danas industrijsko i kulturno sedište Slovačke.
1.dan (petak) BEOGRAD - MAĐARSKA;
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije "Laste" (Auto put Beograd-Niš broj 4.) u 22.00 h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 23.30h sa parkinga ispred Lokomotive.
Lagana noćna vožnja preko Mađarske do Austrije uz pauze za odmor i po potrebi grupe.
2.dan (subota) PARNDORF - BEČ;
Ujutru dolazak do tržnog centra Parndorf i šoping u jednom od najvećih "outlet"-a u Evropi.
Slobodno vreme do polaska za Beč.
Panoramsko razgledanje grada: Hofburg, Parlament, Gradska kuća, Opera, "Kertner strasse", "Marijahilfe strasse" (šoping ulica)...
Slobodno vreme za šoping i šetnju gradom.
Smeštaj grupe u hotel.
Slobodno vreme.
Noćenje.
3.dan (nedelja) BEČ - ŠENBRUN – DUNAVSKI TORANJ - BRATISLAVA (fakultativno)
Doručak.
Slobodno vreme ili mogućnost fakultativne posete dvorca Šenbrun.
Fakultativna poseta Dunavskog tornja sa kojeg se pruza nezaboravna panorama Beca i Dunava.
Mogućnost fakultativnog odlaska u obilazak Bratislave.
Obilazak bratislavske tvrđave, koja se uzdiže nad starim delom grada, radi upoznavanja sa bogatom istorijom ovog lepog grada iznad Dunava.
Panoramsko razgledanje grada, brdo Slavin, Glavni Trg, Pozorište, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalković.
Nakon završetka obilaska, polazak iz Bratislave ka Beču, po putnike koji nisu bili u Bratislavi.
Nastavak putovanja prema Srbiji.
Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora i regulisanja pasoških formalnosti.
4.dan (ponedeljak) MAĐARSKA - BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u jutarnjim satima.
(Kraj usluge).
Hotel Ananas 4*
- Hotel se nalazi na 10 minuta od "Mariahilfer str.". Ima 488 soba i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj.
Hotel Ramada Vienna South 4*
Hotel se nalazi u blizini "SCS" šoping centra. Hotel ima 101 sobu, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.
Hotel Airotower 3*
Hotel se nalazi na 9km od centra. Ima 258 soba i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon.
Doppio 4*
Hotel se nalazi na 10 minuta vožnje do centra. Ima 110 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj.
Eventhotel Pyramide 4*
Hotel ima 422 sobe, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj, telefon, minibar.
Savoyen 4*
Hotel se nalazi u blizini palate Belvedere. Ima 309 soba, restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Lenas Donau 3*
Hotel se nalazi pored obale starog Dunava. Ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Moxy Vienna Airport 3*
Hotel se nalazi u blizini aerodroma. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Trend Messe 3*
Hotel se nalazi u blizini Pratera. Ima 243 sobe i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Ibis Marche Vienna Airport 3*
Hotel se nalazi na oko 20 minuta vožnje do centra grada. Hotel ima 76 soba i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, TV. Doručak je kontinentalni.
Hotel Arthotel Ana Enzian 3*
Hotel se nalazi u blizini palate Belvedere. Ima 165 soba. Svaka soba ima tuš/WC, TV.
Hotel Senator 4*
Hotel se nalazi na 10 minuta vožnje do centra. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj.
Arion City Hotel 4*
Hotel se nalazi na oko 20 minuta vožnje od centra. Hotel ima restoran, bar, konferencijsku salu, "Wi-Fi" konekciju u holu. Hotel ima 142 sobe i svaka soba ima tuš/WC, "SAT TV", klima uređaj, fen za kosu.
- prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili "double-decker", klima, audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu;
- smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu 3*/4* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama;
- obilaske prema programu (Beč – panorama grada);
- troškove organizacije i vođstva puta;
- usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja
- ulaznice i fakultativne izlete;
- individualne troškove;
- međunarodno zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u agenciji po važećem cenovniku i uslovima “Wiener Stadtische” osiguranja.
- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu "Banca Intesa" na dan uplate.
- 40 % prilikom rezervacije, ostatak 20 dana pred put;
- platne, kreditne kartice: "VISA", "MAESTRO", "MASTER", "DINA". (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice);
- čekovima građana na 3 mesečne rate datumiranim svakog 15-og u mesecu;
- putem administrativne zabrane na 3 mesečne rate;
VAŽNO:
ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI!!!!!
- Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):

- Dunavski toranj sa ulaznicom 10,00€;
- Dvorac Šenbrun sa ulaznicom 25,00€ (Imperial Tour);
- izlet u Bratislavu 15,00€.
NAPOMENA ZA HOTEL:
- Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja.
- Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA

VIZE:
- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.
Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OPŠTE NAPOMENE:
- Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela.
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije ("TAX FREE").
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Aranžman je rađen na bazi od minimum 70 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.