Halkidiki last minute

Halkidiki Last minute

- Smeštaj i prateće usluge u izabranom objektu i smeštajnoj jedinici u okviru ugovorenog broja noćenja;
- Usluge predstavnika organizatora putovanja ili predstavnika inopartnera na destinaciji;
- Troškovi organizacije turističkog putovanja;
- Prevoz turističkim autobusom (visokopodni – klima, audio i video oprema) na ugovorenoj destinaciji, sa pratiocem grupe.
- Međunarodno zdravstveno osiguranje koje se može uplatiti u agenciji po važećem cenovniku i uslovima “Wiener Stadtische” osiguranja;
Preporuka je delegacije Evropske unije da se pribavi i ukoliko se ne obezbedi, može biti razlog da se putniku onemogući ulazak u zemlju odredišta, - Osiguranje od otkaza turističkog putovanja (preporučujemo);
- Osiguranje od krađe ili oštećenja prtljaga (preporučujemo);
- Osiguranje na ime troškova pomoći i povratka sa turističkog putovanja (preporučujemo);
- Troškovi fakultativnih izleta u organizaciji inopartnera (prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika organizatora putovanja za kvalitet i cenu);
- Individualni troškovi.